Tworzenie Stron Internetowych
 (E.14.)

Jednostka modułowa NPP - nr. 351203.M3

 

 • TSI - Tworzenie Stron Internetowych - 351203.M3.J1
 • TIABD | TAB /SQL/ - Tworzenie i Administrowanie BD - 351203.M3.J2
 • TAI - Tworzenie Aplikacji Internetowych - 351203.M3.J3
 • PROGRAMY


[szukaj]

 

Tematy lekcji TSI

 1. Rodzaje grafiki komputerowej
 2. Stosowanie różnych modeli barw. CMYK, RGB. Model HSV,CIE,XYZ
 3. Przestrzeganie zasad cyfrowego zapisu obrazu-kultury i etyki.
 4. Podstawy prawne korzystania z oprogramowania i dostępnej grafiki.
 5. Grafika komputerowa-rastrowa i wektorowa.
 6. Cechy grafiki rastrowej i wektorowej.
 7. Wykonywanie projektów graficznych  witryny internetowej-oprogramowanie graficzne.
 8. Dobór oprogramowania użytkowego do realizacji określonych funkcji programów użytkowych.
 9. Definiowanie pojęć związanych z witryną internetową.
 10. Projektowanie witryny internetowej o różnych strukturach.
 11. Projektowanie hiperłącza wewnętrznego i zewnętrznego [target-blank].
 12. Zaprojektowanie struktury nawigacji witryny internetowej (menu).
 13. Zanalizowanie zadania pod względem wykorzystania w projektowaniu witryn WWW określonych funkcji programów użytkowych.
 14. Tworzenie grafiki statycznej - tworzenie obiektów dla animacji jako elementy stron internetowych.
 15. Tworzenie statycznych obiektów graficznych (RealDraw, Nscape, GIMP i in.).
 16. Tworzenie prostych animacji(Adobe Flash) [:-)]
 17. Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacj.(CorejDraw).
 18. Grafika prezentacyjna DTP
 19. Tworzenie ilustracji - złoty podział kadru, kadrowanie fotografii.
 20. Przygotowanie zdjęć do publikacji (optymalizacja zdjęć)
 21. Opracowanie reportaży i scenariuszy wydarzeń np.: z życia szkoły. Stosowanie elementów multimedialnych w prezentacji.
 22. Grafika rastrowa - edycja grafiki (wady i zalety, przekształcanie, konwersja, formaty zapisu, oprogramowanie)
 23. Grafika wektorowa - edycja grafiki (wady i zalety, przekształcanie, konwersja, formaty zapisu, oprogramowanie)
 24. Przestrzeganie zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.
 25. Sposoby zapisu dźwięku-analogowy i cyfrowy.
 26. Formaty plików dźwiękowych-ćwiczenia.
 27. Cyfrowy zapis dźwięku-ćwiczenia (Audacity).
 28. Edycja plików dźwiękowych.
 29. Dodawanie efektów dźwiękowych do grafiki (pokaz slajdów).
 30. Montaż plików dźwiękowych. Transfer do komputera- import danych.
 31. Praktyczne przygotowanie elementów graficznych i dźwiękowych do publikacji w Internecie.
 32. Składnia języka HTML - mini kurs języka html
 33. Dobór odpowiednich narzędzi (oprogramowanie do edycji plików html)
 34. Podstawowa struktura dokumentu, zasady projektowania
 35. Kodowanie polskich znaków
 36. Elementy meta znaczników
 37. Elementy podstawowe
 38. Znaczniki tekstu
 39. Znaczniki listy
 40. Obrazy i multimedia - kodowanie kolorów w html - TABELA KOLORÓW
 41. Znaczniki tabel
 42. Odsyłacze, znaczniki hiperłączy i map odsyłaczy
 43. Atrybuty formularzy
 44. Ramki i bloki
 45. Praktyczne zastosowanie języka HTML
 46. Dołączanie stylów do dokumentu
 47. Składnia kaskadowych arkuszy stylów CSS [Krótki kurs języka CSS]
 48. Właściwości CSS
 49. Klasy i identyfikatory
 50. Pozycjonowanie elementów
 51. Przykładowe układy stron
 52. Praktyczne przykłady
 53. Umieszczenie gotowej strony w sieci ( oprogramowanie FTP i in.)
 54. Sposoby walidacji stron internetowych [walidator w3.org]
 55. Programy do walidacji stron internetowych
 56. Walidacja stron internetowych ćwiczenia praktyczne
 57. Edytory WYSWIG - charakterystyka
 58. Dobieranie edytora WYSWIG do założonego zadania
 59. Wykonanie projektu strony z użyciem edytora WYSWIG
 60. Walidacja strony ( programy walidatory)
 61. CMS - System zarządzania treścią.
 62. Instalacja Lokalnego serwera, tworzenie bazy danych.
 63. Instalacja CMS-a
 64. Wstępna konfiguracja - konfiguracja języka, ustawienia globalne witryny i szaty graficznej.
 65. Struktura witryny. Panel administracyjny
 66. Zarządzanie treścią - artykuły
 67. Menu - konfiguracja strony startowej, tworzenie pozycji w menu.
 68. Sekcje i kategorie
 69. Rejestracja użytkowników
 70. Zarządzanie modułami
 71. Zarządzanie komponentami
 72. Instalacja dodatków - galeria

Tematy lekcji TIABD / TAB

Instalacja środowiska do testowania stron www, aplikacji i baz danych

 1. M3.J2.JS1 - Wiadomości wstępne dotyczące baz danych, systemów zarządzania bazami danych SZBD, zasady projektowania BD;
 2. Modele danych
 3. Podstawowe definicje
 4. Funkcje SZBD System Zarządzania Bazą Danych (DBMS - DataBase Management System)
 5. Charakterystyka elementów bazy danych
 6. Sieciowe serwery baz danych
 7. Tabele baz danych
 8. Projektowanie konceptualne, logiczne i fizyczne
 9. Model ER i jego transformacja.
 10. Normalizowanie baz danych
 11. Relacje - związki pomiędzy tabelami bazy danych
 12. Formularze do przetwarzania danych
 13. Rodzaje kwerend wykorzystywanych do przetwarzania danych
 14. Projekt bazy danych
 15. M3.J2.JS2 - Obsługa MS Access i tworzenie relacyjnej bazy danych - Obiekty programu Access
 16. Tabela jako podstawowa forma organizacji danych
 17. Okno projektu tabeli
 18. Definiowanie klucza podstawy
 19. Typy danych
 20. Wprowadzenie danych
 21. Właściwości pól tabel
 22. Zasady tworzenia relacji między tabelami
 23. Reguły integralności baz danych
 24. Sprawdzenie poprawności danych. Indeksowanie
 25. Definiowanie wyrażeń w programie Access.
 26. Konstruktor wyrażeń
 27. Kwerendy wybierające
 28. Wybór typu sprzężenia w kwerendzie
 29. Kwerendy funkcjonalne
 30. Projektowanie formularzy. Właściwości formularza
 31. Wstawianie do formularza obiektów graficznych
 32. Funkcje formularza. Formularze pojedyncze i ciągłe. Formularz z podformularzem.
 33. Przyciski poleceń w formularzu
 34. Formanty
 35. Właściwości formantów. Formanty listy
 36. Makropolecenia
 37. Raporty
 38. Projektowanie raportu przy użyciu kreatora
 39. Drukowanie raportu i moduły. Eksportowanie raportów.
 40. Ochrona danych i centrum zaufania
 41. PROJEKT: Samodzielne wykonanie projektu bazy danych w programie Access
 42. M3.J2.JS3 - Programowanie w VBA. Wykorzystanie Visual Basic
 43. Użycie struktur VBA, różnice pomiędzy funkcjami i podprogramami
 44. Tworzenie kodu VBA
 45. Komentarze VBA oraz typy danych w VBA
 46. Tablice w VBA oraz słowo kluczowe me.
 47. Pętle w VBA
 48. Składnia słowa kluczowego if
 49. Użycie instrukcji wyboru CASE
 50. Tworzenie makr w programie Access
 51. M3.J2.JS4 - Podstawy języka SQL  - Składnia języka SQL
 52. Instalacja serwera MySQL - na przykładzie instalacji mini_server
 53. Mini kurs języka SQL
 54. Mały kurs SQL z ćwiczeniami i testem
 55. Tworzenie tabel przy pomocy języka SQL
 56. Modyfikacja tabel. Operacje w tabelach danych.
 57. Tworzenie aliasów kolumn (AS)
 58. Sortowanie danych (ORDER BY)
 59. Usuwanie danych powtarzających się (DISTINCT)
 60. Tworzenie kopii tabeli (SELECT INTO)
 61. Definiowanie danych
 62. Typy danych w języku SQL
 63. Manipulowanie danymi
 64. Grupowanie danych
 65. Łączenie tabel, rodzaje połączeń
 66. Eksportowanie importowanie danych w tabelach.
 67. Więzy integralności, definiowanie klucza obcego
 68. Łączenie wyników zapytań
 69. Podzapytania i transakcje
 70. Współbieżność, blokowanie danych
 71. Widoki - tworzenie, modyfikowanie, usuwanie
 72. Indeksy - tworzenie i usuwanie
 73. Kwerenda wybierająca w języku SQL.
 74. Definiowanie kwerendy wybierającej
 75. Definiowanie połączeń między tabelami
 76. Sprawdzian z zastosowania języka SQL w programie Microsoft Access
 77. Użycie skryptów w MySQL
 78. Tworzenie skryptów w języku SQL
 79. Użycie skryptów w PostgreSQL
 80. Użycie skryptów Access
 81. M3.J2.JS5 - Projektowanie. Cele projektu. Definicja zakresu projektu
 82. Misja projektu. Ograniczenia i uwarunkowania projektu
 83. Model wytwarzania a zakres projektu
 84. Organizacja działań oraz harmonogram projektu
 85. Monitorowanie projektu
 86. Udoskonalanie projektu. Stosowanie reguł normalizacji
 87. Opracowanie projektu stworzenia oraz wdrożenia programu informatycznego (praca samodzielna uczniów)
 88. Omówienie projektów wykonanych przez uczniów.
 89. M3.J2.JS6 - Instalacja serwera baz danych na przykładzie MySQL
 90. Instalacja serwera baz danych na przykładzie PostgreSQL
 91. Instalacja serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server.
 92. Uruchamianie i wyłączanie serwera bazy danych MySQL i PostgreSQL w systemach Linux i Windows
 93. Testy wydajności MySQL i PostgreSQL
 94. Indeksy - pojęcie indeksu
 95. Tworzenie i usuwanie indeksów
 96. Typy indeksów (min. indeksy wielokolumnowe)
 97. Zarządzanie indeksami przy użyciu narzędzia pgAdminIII
 98. M3.J2.JS7 - Planowanie prac związanych z bezpieczeństwem bazy danych.
 99. Weryfikacja bezpieczeństwa bazy danych.
 100. Tworzenie bezpiecznego dostępu do bazy danych.
 101. Tworzenie bezpiecznego dostępu do aplikacji bazodanowej.
 102. Rozdzielenie bazy danych.
 103. Poprawki bezpieczeństwa, aktualizacje oprogramowania.
 104. Tworzenie kopii zapasowych bazy danych.
 105. Podział na kategorie użytkowników bazy danych.
 106. Konfiguracja uprawnień dla użytkowników bazy danych.
 107. Logowanie dostępu do bazy danych.
 108. Szyfrowanie bazy danych.
 109. Bezpieczeństwo po stronie aplikacji.
 110. Określenie miejsc składowania danych.
 111. Replikacja bazy danych.
 112. Naprawa i odtwarzanie bazy danych z kopii zapasowej
 113. M3.J2.JS8 - PROJEKT: Samodzielna realizacja projektu bazy danych w oparciu o zainstalowany serwer BD


Tematy lekcji TAI

 1. Wiadomości wstępne dotyczące algorytmiki: definicje zapis schematu blokowego
 2. M3.J3.JS1 - Podstawowe pojęcia dotyczące programowania.
 3. Języki programowania.
 4. Kompilatory.
 5. Języki skryptowe i biblioteki standardowe.
 6. Sposoby zapisywania algorytmów.
 7. Schematy blokowe algorytmów - ćwiczenia. [schemat.jpg]
 8. Algorytmy w postaci listy kroków - ćwiczenia.
 9. Narzędzia programistyczne.
 10. Etapy tworzenia programu.
 11. Programowanie obiektowe, klasa i obiekt.
 12. Modelowanie obiektowe.
 13. Cechy obiektowości (abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm).
 14. Narzędzia aplikacji internetowych.
 15. Struktura aplikacji internetowej.
 16. Wzorce projektowe.
 17. Wzorzec projektowy MVC
 18. Framework - platforma programistyczna
 19. M3.J3.JS2 - JavaScript - wprowadzenie
 20. Umieszczanie skryptów w dokumencie
 21. Instrukcja document.write
 22. Błędy i obsługa błędów
 23. Korzystanie ze skryptów zewnętrznych
 24. Okno dialogowe
 25. Zmienne w języku JavaScript
 26. Operatory w języku JavaScript
 27. Instrukcja warunkowa
 28. Pętle
 29. Instrukcja case
 30. Instrukcja pętli for
 31. Instrukcja pętli while
 32. Instrukcja pętli do while
 33. Dobór pętli do problemu - ćwiczenia
 34. Funkcje
 35. Funkcje - ćwiczenia
 36. Zasięg zmiennych
 37. Konstruktory
 38. Funkcje wbudowane
 39. Funkcje wbudowane - ćwiczenia
 40. Zdarzenia
 41. Obsługa formularzy
 42. Automatyzacja pracy w sieci
 43. Tablice
 44. Przesłanianie dziedziczonych własności
 45. Rysowanie na kanwie
 46. Biblioteka jQuery
 47. Node.js
 48. Wydajność JavaScriptu
 49. M3.J3.JS3 - Wprowadzenie do języka PHP
 50. Serwery WWW. Cechy charakterystyczne serwerów www.
 51. Serwery Apache i IIS.
 52. Instalowanie PHP
 53. Omówienie pakietu XAMP
 54. Struktura języka PHP
 55. Składnia języka PHP
 56. Umieszczanie kodu PHP w dokumencie HTML
 57. Instrukcje: print(), echo()
 58. Obsługa błędów, uruchamianie i testowanie
 59. Typy danych
 60. Zmienne i stałe
 61. Instrukcje warunkowe
 62. Instrukcje warunkowe - ćwiczenia
 63. Pętle
 64. Pętle - ćwiczenia
 65. Funkcje
 66. Instrukcje dołączania plików
 67. Tablice
 68. Grafika
 69. Smarty
 70. Programowanie obiektowe w PHP
 71. Wykonanie projektu w PHP zawierającego elementy programowania obiektowego wraz z dokumentacją.
 72. Obsługa wyjątków
 73. Obsługa plików
 74. Obsługa formularzy

ĆWICZENIA

GRAFIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZA

ACCESS

PROJ.1

PROJ.2

PROJ.3

PROJ.4

NORTH
WIND

 

BAZA SQL

PHP/SQL

ALGO
RYTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POMOC

linki do przydatnych stron internetowych:

EDYTOR PHP - phpfiddle.org

EDYTOR JAVASCRIPT - codepen.io

EDYTOR JS - edit.orgapage.de

WALIDATOR HTML - valdator.w3.org/unicorn

EDYTOR GRAFIKI - pixlr.com

TEST SKRYPTÓW - test.watchscript.pl

PEŁNY TEST WWW - tools.pingdom.com/fpt

Bazy danych online - tikitrackers.org

Bazy danych online - quintadb.com

Bazy danych DB Designer online - dbdesigner.net

XAMPP /katalog do testu/ - htdocs [wpisz w url: localhost/klasa]

*** Słownik wiedzy informatycznej ***


PROGRAMY

PROGRAM GRAFICZNY PIXIA

MDBPLUS - PROSTY PROGRAM DO TWORZENIA BAZY DANYCH

 


by Kasprzak