BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS PRACY Z KOMPUTEREM


 NETYKIETA

 


PODSTAWOWE REGUŁY

Sprawą o podstawowym znaczeniu dla każdego użytkownika sieci jest, aby zdawał on sobie sprawę ze swej odpowiedzialności za dostęp do rozległych zasobów Internetu: usług, komputerów, systemów i ludzi. Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje działania przy dostępie do usług sieciowych. Internet nie jest pojedynczą siecią; jest to raczej zbiór tysięcy pojedynczych sieci, którym umożliwiono wymianę informacji pomiędzy sobą. Informacja wysyłana do Internetu może w rzeczywistości wędrować poprzez wiele różnych sieci zanim dotrze do miejsca przeznaczenia. Dlatego użytkownicy pracujący w Internecie muszą być świadomi obciążenia, jakie wnoszą do innych współpracujących sieci. Jako użytkownik sieci lokalnej otrzymujesz zezwolenie na dostęp do innych sieci (i/lub systemów komputerowych w nich pracujących).

Każda sieć i system mają własny zestaw reguł, zwyczajów i procedur. Działania, które są rutynowo dozwolone w jednej sieci/systemie, mogą być kontrolowane lub nawet zabronione w innej. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych lokalnych reguł.

Pamiętaj: fakt, że użytkownik "może" wykonać jakieś konkretne działanie nie oznacza jeszcze, że "powinien" je wykonać. Używanie sieci jest PRZYWILEJEM, a nie UPRAWNIENIEM; przywilejem, który może być w każdej chwili czasowo odebrany za jego nadużywanie.

Przykładami takiego nadużywania mogą być:

 • umieszczanie w systemie nielegalnych informacji,
 • używanie obelżywego lub budzącego inne zastrzeżenia języka w przesyłanych wiadomościach (zarówno publicznych jak i prywatnych),
 • nadawanie wiadomości, które mogą spowodować utratę wyników pracy u odbiorców,
 • wysyłanie tzw. "listów łańcuszkowych", "broadcast'ów", oraz wszelkie inne działania, które mogą spowodować "przepełnienie" sieci lub w inny sposób zakłócać pracę innych użytkowników.

W szczególnych wypadkach może nastąpić odebranie przywileju pracy w sieci na stałe, będące wynikiem akcji dyscyplinarnych, podejmowanych przez specjalną komisję, powołaną do badania przypadków nadużyć w sieci (m.in. helpline.org)

POCZTA ELEKTRONICZNA I PLIKI

 Użytkownik odpowiada za zawartość i utrzymywanie w porządku swojej elektronicznej skrzynki pocztowej:

 • Kontroluj pocztę codziennie i nie przekraczaj wyznaczonego Ci limitu miejsca na koncie.
 • Usuwaj niezwłocznie niepotrzebne przesyłki, ponieważ zajmują one miejsce na dysku.
 • Utrzymuj w swojej skrzynce tylko naprawdę niezbędne przesyłki.
 • Przesyłki można kopiować do pliku archiwum, a następnie na dysk lokalny Twojego komputera lub inny nośnik, do późniejszego wykorzystania.
 • Nigdy nie zakładaj, że Twoja poczta może być odczytana tylko przez Ciebie; inni mogą być też w stanie odczytać Twoją przesyłkę.
 • Nigdy nie wysyłaj i nie przechowuj niczego, czego nie chciałbyś zobaczyć np. w dzienniku wieczornym.

Użytkownik jest też odpowiedzialny za zawartość i utrzymywanie w porządku swojego katalogu (home directory) na dysku serwera:

 • Utrzymuj zawartość katalogu na poziomie niezbędnego minimum.
 • Pliki powinny być kopiowane na dysk lokalny Twojego komputera lub na dyskietki.
 • Rutynowo i często kontroluj, czy Twój komputer/dyskietki nie został zawirusowany, szczególnie po transmisji plików z innych systemów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów.
 • Twoje pliki mogą być dostępne dla osób posiadających wyższe uprawnienia systemowe, tak, więc nie przechowuj niczego prywatnego w Twoim katalogu i profilu sieciowym.

ANONYMOUS FTP
(protokół przesyłania plików przez sieć Internet)

 Użytkownicy powinni podawać jako PASSWORD swój adres poczty elektronicznej (E-mail); operator serwera FTP może wówczas w razie potrzeby śledzić poziom użytkowania FTP. Jeżeli Twój adres Email powoduje błędy, podaj GUEST (czyli Gość) w odpowiedzi na następny "password prompt".

 • Stosuj się do ograniczeń czasowych wymaganych przez serwery FTP. Myśl w kategoriach czasu lokalnego na serwerze, z którym się połączyłeś, a nie Twojego czasu lokalnego.
 • Kopiuj uzyskane pliki na Twój komputer lokalny lub dyskietki, aby utrzymać się w wyznaczonym limicie Twojego katalogu na serwerze.
 • Jeśli korzystasz z usług ARCHIE, rób to w miarę możliwości za pomocą poczty elektronicznej, a nie on-line.

Kopiując programy użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie i przestrzeganie warunków licencji i praw "copyright". Jeżeli program jest Ci przydatny w użytkowaniu, opłać, (jeżeli jest wymagana) autorowi opłatę rejestracyjną. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, nie kopiuj programu; było wiele przypadków, gdy oprogramowanie chronione przez "copyright" znalazło się w archiwach FTP.

 • Dodatkowych informacji (support) co do skopiowanych programów żądaj od autora danej aplikacji.
 • Usuwaj niepotrzebne programy z Twojego systemu.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
(E-mail, grupy LISTSERV, Usenet, Mailing lists, Gadu-Gadu, Skape)

 • Nadawaj przesyłki krótkie i na temat.
 • W jednej przesyłce koncentruj się na jednym temacie.
 • Bądź profesjonalny i ostrożny w tym, co mówisz o innych. (Przesyłki E-mail łatwo jest rozpowszechniać!).
 • Cytuj zawsze źródła, referencje itp.
 • Pisz krótkimi liniami, unikaj znaków sterujących.
 • Przestrzegaj "drogi służbowej" w korespondencji z administratorami sieci/usług. Np. nie przesyłaj zażaleń na działanie poczty bezpośrednio na "top" tylko, dlatego że potrafisz to zrobić poprzez E-mail.
 • Nie używaj sieci akademickich do celów handlowych i prywatnych.
 • W stopce przesyłki pocztowej załączaj swoje dane (signature). Powinny one zawierać: imię, nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, adres E-mail i być nie dłuższe niż 4 linie. Dodatkowo można podać adres pocztowy i nr telefonu (tak zredagowaną stopkę wysyłaj tylko do znajomych).
 • Pisz dużymi literami tylko, aby podkreślić ważny punkt lub wyróżnić tytuł/nagłówek. Słowa można też wyróżnić ujmując je w *gwiazdki*.
 • Bądź staranny i ostrożny przekazując (forwarding – prześlij dalej) pocztę na adresy grupowe i listy dystrybucyjne.
 • Zaleca się podać źródło dokumentu oraz instrukcję, jak otrzymać kopię.
 • Za szczególnie niegrzeczne uważa się rozpowszechnianie prywatnej poczty przez "mailing lists" lub Usenet bez zezwolenia autora.
 • Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój art może być odebrany jako złośliwa krytyka.
 • Przestrzegaj warunków licencji i copyrightu.
 • Cytując inne osoby, wytnij wszystko, co nie dotyczy bezpośrednio problemu. Załączenie całego artykułu na pewno znudzi czytających.
 • Używaj w miarę możliwości skrótów.

To tyle Twoich praw i obowiązków, które powinieneś przestrzegać surfując po sieci Internet.