Definicja algorytmu

Algorytm jest przepisem opisującym krok po kroku rozwiązanie problemu lub osiągnięcie jakiegoś celu.

Przykład:

Algorytm gotowania jajka na miękko.

Człowiek zawsze starał się ułatwiać sobie życie oraz ulepszać metody realizacji swoich zamierzeń: wzniecanie ognia, budowanie piramid, wysyłanie wiadomości, sterowanie maszynami, wychodzenie z labiryntu, pakowanie plecaka. Najstarsze algorytmy mają około 2000 lat, a więc opracowano je jeszcze przed pojawieniem się pierwszych komputerów.

Choć szybkość działania obecnych komputerów jest zawrotna, to jednak istnieją zadania, których rozwiązywanie przy pomocy komputera może trwać dłużej niż życie pojedynczego człowieka.

Sposób rysowania schematów blokowych

Żeby przekazać posiadany algorytm drugiemu człowiekowi lub maszynie, musimy ten algorytm zapisać. I tu powstaje problem języka do zapisywania algorytmów. Języki naturalne, takie jak język polski, język angielski itp., nie bardzo się nadają do tego celu. Mimo to od wieków algorytmy zapisywano w językach naturalnych. Problem nie był palący, dopóki nie pojawiły się komputery. Ponieważ maszyna nie potrafi się niczego domyślić, to musi mieć jednoznacznie opisane czynności. Najlepszym obecnie ?językiem? opisu algorytmów jest tzw. schemat blokowy.

Podstawową zasadą obowiązującą przy budowę schematów blokowych, jest łączenie strzałek 'wychodzących' ze strzałkami 'wchodzącymi'.

Schematy blokowe są zbudowane ze strzałek oraz niżej przedstawionych elementów.

:=

Instrukcja przypisania

*

Operacja mnożenia

/

Operacja dzielenia

div

Operacja dzielenia całkowitego

mod

Reszta z dzielenia całkowitego

Reguły rysowania schematów blokowych

I. Po zbudowaniu schematu blokowego nie powinno być takich strzałek, które z nikąd nie wychodzą, lub do nikąd nie dochodzą.

II. Każdy schemat blokowy musi mieć tylko jeden element startowy oraz co najmniej jeden element końca algorytmu.