WIADOMOŚCI WSTĘPNE O PHP

Język PHP powstawał etapami od około 1994 do 1998r. - były różne wersje tego języka.
W 1997r. powstała witryna http://www.php.net zrzeszająca wysiłki osób zaangażowanych w rozwój systemu;

Czym jest PHP?

Możliwości PHP

PHP jest językiem interpretowanym. Tworzy skrypty.

Minusy:

Argumenty za PHP


Umieszczanie kodu PHP w HTML

Metoda 1 (Znaczniki krótkie)

<? echo ("to jest najprostszy sposób\n"); ?>

Metoda 2 (preferowana)

<?php echo("a ten preferowany\n"); ?>

Metoda 3 (znacznik skryptów)

<script language="php">

echo (”jako zawartość elementu 'script’\n");

</script>

Metoda 4 (znaczniki ASP)

<% echo (”możesz użyć znaczników w stylu ASP\n"); %>


Komentarze

PHP obsługuje komentarze w stylu ' C', 'C++' oraz Unix shell

<?php

echo "To jest test"; // To komentarz jednoliniowy

/* To komentarz

wieloliniowy */

echo "Jeszcze jeden test";

echo "Test"; #To komentarz w stylu Unix-shell

?>


Zmienne

- zmiennych nie trzeba deklarować,

- typ zmiennej określany jest w czasie wykonywania programu i zależy od kontekstu, w jakim zmienna została użyta

- nazwa zmiennej musi być poprzedzona znakiem $:

$a = 2; //zmienna typu całkowitego

$b = 1.2; //zmienna typu rzeczywistego

$c = "tekst"; //zmienna typu tekstowego


Zmienne środowiskowe

- zmienne środowiskowe są parami nazwa-wartość istniejącymi w danej sesji użytkownika.

- w PHP zmienne środowiskowe automatycznie stają się normalnymi zmiennymi PHP

echo $REMOTE_ADDR

echo $REMOTE_HOST

echo $HTTP_USER_AGENT

echo $SERVER_NAME


Cookies

- cookies są mechanizmem służącym do przechowywania informacji w przeglądarkach WWW i często służą do śledzenia i identyfikacji użytkowników

- są zapisywane na komputerze użytkownika:

SetCookie(„kto”, „Janek”);

- a kolejne wyświetlane strony mogą je odczytywać i operować na nich: echo $kto;

Cookies są usuwane z lokalnego komputera po upływie określonego czasu lub po zakończeniu sesji


Przykład kodu:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Przyklad 1</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Aktualna data to:

<?PHP

//wyświetl aktualną datę

print(Date("d-m-Y"));

?>

</BODY>

</HTML>


Sposoby wykorzystania PHP


Podsumowanie

Pomoc:

news://pl.comp.www.server-side

[Programowanie - zobacz]