1. KWERENDA WYBIERAJĄCA

Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy, służy do wybierania danych z jednej tabeli lub kilku tabel bazy danych i wyświetlania wyników w postaci arkusza danych.

2. KWERENDA MODYFIKUJĄCA

Pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach. Istnieją cztery rodzaje kwerend modyfikujących: usuwająca, aktualizująca, dołączająca i tworząca tabele.

- KWERENDA USUWAJĄCA

Usuwa grupę rekordów z jednej lub kilku tabel. Użycie kwerendy usuwającej powoduje usunięcie całych rekordów, nie zaś wybranych pól w rekordach.

- KWERENDA AKTUALIZUJĄCA

Dokonuje globalnych zmian w grupie rekordów w tabeli lub kilku tabelach. Za pomocą kwerend aktualizujących można zmienić dane w istniejących tabelach.

- KWERENDA DOŁĄCZAJĄCA

Dodaje grupę rekordów z tabeli lub tabel na końcu innej tabeli lub tabel. Kwerendy dołączające są również przydatne w następujących sytuacjach:

- dołączanie pól wybranych na podstawie kryteriów;

- dołączanie rekordów w sytuacjach, gdy część pól jednej tabeli nie ma swoich odpowiedników w drugiej tabeli.

- KWERENDA TWORZĄCA TABELĘ

Tworzy nową tabelę z wszystkich lub części danych znajdujących się w jednej lub kilku tabelach. Kwerendy tworzące tabelę są przydatne w następujących sytuacjach:

- tworzenie tabel, które mają być eksportowane do innych baz danych programu Microsoft Access;

- tworzenie raportów zawierających dane od określonego momentu;

- tworzenie kopii zapasowej tabeli;

- tworzenie tabeli archiwalnej, zawierającej nieaktualne rekordy;

- poprawianie sprawności działania formularzy i raportów utworzonych na podstawie kwerend korzystających z danych z wielu tabel lub instrukcji SQL

3. KWERENDA KRZYŻOWA

Wyświetla zliczone wartości z pola i porządkuje wartości w wiersze i kolumny. Łączy analizy zliczania oraz sumowania. Ma budowę zbliżoną do tabeli, gdyż składa się z wierszy i kolumn.

Każdy wiersz to oddzielny rekord, a kolumna to pole w danym rekordzie. Niekiedy kwerenda powinna zawierać jedynie ograniczony zakres danych.