Algorytmika - ćwiczenia

Zadanie nr 1

Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych. Algorytm ma wczytywać
z klawiatury wartości dwóch liczb, obliczać sumę tych liczb i wyświetlać jej wartość na ekranie monitora.

Zadanie nr 2

Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych. Algorytm ma wczytywać
z klawiatury wartości dwóch liczb oraz wyświetlać w trzech liniach następujące wyniki: w linii
pierwszej sumę, w linii drugiej różnicę oraz w linii trzeciej iloczyn tych liczb.

Zadanie nr 3

Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych. Algorytm ma obliczać
średnią arytmetyczną trzech liczb, których wartości są wczytywane podczas działania algorytmu.
Wynik wyświetl na ekranie monitora.

Zadanie nr 4

Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.
Algorytm ma obliczać pole i obwód prostokąta o bokach,
których wartości są wczytywane podczas działania algorytmu.

Zadanie nr 5

Dane jest równanie: . Napisz algorytm, który realizuje następujące założenia:
1) algorytm ma wczytywać wartości liczbowe zmiennych a oraz b;
2) Jeżeli dla wczytanych liczb istnieje wynik to go oblicz i wyświetl jego wartość na ekranie
w przeciwnym przypadku wyświetl napis „Brak rozwiązania”.

Zadanie nr 6

Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych i pseudojęzyka,
który wczytuje z klawiatury wartość zmiennej i wyświetla na ekranie tekst informujący
czy dana liczba jest parzysta.

Zadanie nr 7

Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych i pseudojęzyka,
który wczytuje z klawiatury wartości dwóch zmiennych oraz wyświetla
na ekranie tekst informujący czy pierwsza liczba jest podzielna przez drugą.

Zadanie nr 8

Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych i pseudojęzyka,
który wczytuje z klawiatury wartość zmiennej i wyświetla
na ekranie tekst informujący czy dana liczba jest ujemna, dodatnia czy równa zeru.

Zadanie nr 9

Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.
Algorytm ma wczytywać z klawiatury wartości dwóch liczb całkowitych
a następnie wyświetlać liczbę większą.

Zadanie nr 10

Napisz algorytm, który wczytuje z klawiatury wartości trzech zmiennych: a, c oraz b.
Algorytm ma podawać liczbę największą.

Opracowanie: EdU