Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych
Jednostka modułowa 312[01].O1.04

 Cele

1. Materiał nauczania

 • Płyty główne mikrokomputerów.
 • Pamięci operacyjne.
 • Procesory.
 • Gniazda rozszerzeń - standardy: ISA, EISA, PCI, AGP, SCSI.
 • Pamięci masowe.
 • Karty graficzne, video, akceleratory.
 • Urządzenia peryferyjne.
 • Zasilacze awaryjne.
 • Obiekty w systemie WINDOWS.
 • Aplikacje i programy dla środowiska WINDOWS.
 • Sieci: MICROSOFT NETWORK, INTERNET.
 • Usługi: WWW, FTP, poczta elektroniczna, współdzielenie zasobów.
 • Organizer osobisty.
 • Wprowadzanie, edycja i formatowanie treści dokumentu.
 • Tabele, wykresy i grafika w dokumentach.
 • Dokumenty korespondencji seryjnej.
 • Korekta pisowni, gramatyki i stylu dokumentu.
 • Drukowanie dokumentu.
 • Planowanie prezentacji.
 • Projektowanie prezentacji z tekstem, tabelami, wykresami i grafiką.
 • Praca z szablonami prezentacji.
 • Drukowanie treści prezentacji.
 • Arkusz kalkulacyjny - wprowadzanie danych, formuł i funkcji.
 • Zasady pracy z danymi w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Listy danych w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Wykresy w arkuszach.
 • Makropolecenia w automatyzacji pracy z arkuszem.
 • Drukowanie arkusza kalkulacyjnego.
 • Wymiana danych między programami, technika ODBC.
 • Projektowanie relacyjnych baz danych.
 • Struktury rekordów i tabel.
 • Zasady operowania na danych w bazie.
 • Klucze i relacje w bazach danych.
 • Wymiana danych z bazami innych dostawców.
 • Zapytania i transakcje.
 • Wybrane instrukcje języka SQL.
 • Formularze i raporty w bazach danych.
 • Makropolecenia w pracy z bazą danych.

2. Ćwiczenia

 • Rozpoznawanie i określanie roli poszczególnych części i urządzeń zestawu komputerowego.
 • Instalowanie wybranych urządzeń zestawu komputerowego.
 • Konfigurowanie zestawu komputerowego.
 • Instalowanie oprogramowania w środowisku WINDOWS.
 • Zastosowanie oprogramowania narzędziowego i systemowego.
 • Formatowanie dokumentów według określonego wzorca.
 • Osadzanie grafiki w dokumencie.
 • Tworzenie dokumentów zawierających tabele i wykresy.
 • Tworzenie list adresowych korespondencji seryjnej.
 • Wykonanie prezentacji według zadanego wzoru.
 • Wykorzystanie szablonów do tworzenia prezentacji.
 • Projektowanie arkusza zawierającego kwartalny bilans wydatków.
 • Projektowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania odsetek od lokat bankowych.
 • Projektowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania rat kredytu.
 • Przeprowadzanie analizy statystycznej danych z list i tabel w arkuszu.
 • Opracowanie i prezentacja danych w formie graficznej.
 • Projektowanie makropoleceń w automatyzacji działania arkusza.
 • Tworzenie bazy danych z wykorzystaniem kreatora.
 • Analizowanie wydajności bazy danych.
 • Eksportowanie i importowanie danych do i z arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych i baz danych innych producentów.
 • Określanie relacji między tabelami w różnych bazach.

 


(C) ZS36 2011