Projektowanie i instalowanie
sieci komputerowych LAN
(E.13.)

Jednostka modułowa NPP - nr. 351203.M2

 

 • PiISK - Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych - 351203.M2.J1
 • KUS - Konfigurowanie Urządzeń Sieciowych - 351203.M2.J2
 • ASSO - Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi 351203.M2.J3


[szukaj]

Tematyka lekcji PiISK:

 1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z BHP,
  ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej
 3. Jednostki miar w sieciach komputerowych oraz parametry techniczne
 4. Rodzaje oraz charakterystyka medium transmisyjnego
 5. Urządzenia warstwy fizycznej, Internetu
 6. Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych.
 7. Symbole graficzne urządzeń sieciowych
 8. Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych
 9. Topologie sieciowe (logiczna i fizyczna).
 10. Metody dostępu do sieci
 11. Rodzaje środowisk sieciowych (klient-serwer i peer to peer)
 12. Komunikacja w sieci.
 13. Model ISO-OSI oraz TCP/IP
 14. Protokoły warstwy łącza danych
 15. Protokoły warstwy sieci
 16. Adresowanie w sieci komputerowej
 17. Zasady projektowania adresacji IP
 18. Adresowanie IPv6
 19. Konwertowanie adresów IP na postać binarną oraz ich porównywanie i przeliczanie.
 20. Protokoły warstwy transportowej
 21. Protokoły warstwy aplikacji
 22. Inne zestawy protokołów sieciowych
 23. Podział sieci na podsieci.
 24. Komputerowe systemy sieciowe
 25. Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej
 26. Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej
 27. Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych
 28. Struktura dokumentacji projektowej.
 29. Projektowanie okablowania strukturalnego.
 30. Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych
 31. Zasady kosztorysowania prac
 32. Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki
 33. Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków.
 34. Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D
 35. Obsługa przykładowych programów kosztorysujących.
 36. Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego
 37. Funkcje urządzeń sieciowych
 38. Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych
 39. Zasady BHP podczas montażu
 40. Zasady organizacji pracy i analizy harmonogramów prac.
 41. Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego
 42. Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego
 43. Metody pomiarów sieci logicznej
 44. Rodzaje testów i pomiarów pasywnych
 45. Rodzaje testów i pomiarów aktywnych
 46. Cenniki materiałów do montażu okablowania strukturalnego.
 47. Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej
 48. Zasady kosztorysowania prac modernizacyjnych.
  Normy, KNR związane z modernizacją
 49. Przykłady projektów okablowania strukturalnego.

- Sprawdzian z norm i zasad tworzenia sieci - [spis definicji sieciowych - słownik sieciowy]


Tematyka lekcji KUS:

 1. Programy do administracji sieci komputerowych
 2. Funkcje programów do administracji sieci komputerowej
 3. Podzespoły systemu komputerowego w dokumentacji projektowej
 4. Pojęcia i jednostki dotyczące montażu lokalnych sieci komputerowych
 5. UPS - rodzaje i dobór
 6. Rodzaje urządzeń sieciowych
 7. Etapy projektowania sieci i organizacja pracy
 8. Dokumentacja techniczna urządzeń i instalacji sieciowych
 9. Parametry konfiguracyjne przełączników zarządzanych.
 10. Konfiguracja podstawowa
 11. Konfiguracja protokołu SNMP
 12. Konfiguracja protokołu STP
 13. Konfiguracja QoS
 14. Konfiguracja łącza typu trunk
 15. Konfiguracja usługi port mirroring
 16. Konfiguracja sieci VLAN
 17. Konfiguracja przełącznika firmy Cisco
 18. Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych
 19. Zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych
 20. Parametry konfiguracyjne routerów i firewall sieciowy
 21. Konfiguracja podstawowa
 22. Konfiguracja interfejsu WAN
 23. Konfiguracja sieci LAN - serwera DHCP oraz DNS
 24. Konfiguracja protokołu SNMP
 25. Konfiguracja technologii NAT, przekierowania portów oraz strefy zdemilitaryzowane
 26. Konfiguracja routingu dynamicznego i statycznego
 27. Konfiguracja usługi QoS
 28. Konfiguracja zabezpieczeń sieci - firewall
 29. Konfiguracja routerów firmy Cisco
 30. Parametry konfiguracyjne urządzeń bezprzewodowych
 31. Konfiguracja sieci bezprzewodowej
 32. Sieci wirtualne - dobór parametrów
 33. Pomiary sieciowe, diagnostyka sieci,
 34. Monitorowanie i rekonfiguracja sieci wirtualnej
 35. Metody ataków sieciowych
 36. Oprogramowanie zabezpieczające sieć
 37. Monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych
 38. Konfiguracja serwera
 39. Archiwizacja zasobów sieciowych
 40. Rodzaje obsługi urządzeń telefonii internetowej
 41. Parametry konfiguracyjne VoIP
 42. Konfiguracja oprogramowania - klienta SIP
 43. Konfiguracja bramki VoIP
 44. Monitoring działania sieci - program NetTools Professional
 45. Monitoring i analiza transmitowanych danych - program Wireshark

Tematyka lekcji ASSO:

 1. Współpraca Windows z serwerem sieci lokalnej
 2. Typy sieci komputerowych
 3. Korzystanie z usług sieciowych - serwis stron WWW
 4. Korzystanie z usługi transferu plików
 5. Korzystanie z poczty elektronicznej
 6. Korzystanie z grup dyskusyjnych
 7. Korzystanie z usługi Telnet
 8. Korzystanie z usługi bezpiecznego terminala
 9. Korzystanie z usługi bezpiecznego kopiowania plików
 10. Sieć Novell NetWare
 11. Usługa katalogowa firmy Novell
 12. Instalacja programu klient NetWare w systemie Windows 7
 13. Zarządzanie kontami użytkowników
 14. Pliki i foldery w systemie NetWare
 15. Drukowanie w sieci NetWare
 16. Konfigurowanie interfejsu sieciowego
 17. Odwzorowanie nazwy na adres IP
 18. Testowanie połączenia sieciowego
 19. Zabezpieczenie dostępu do komputera
 20. Konfiguracja klienta poczty elektronicznej
 21. Korzystanie z programu klient FTP. Pobieranie plików z sieci programem wget
 22. Zarządzanie użytkownikami
 23. Polecenia stosowane do zarządzania użytkownikami
 24. Zarządzanie grupami
 25. Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym
 26. Konfigurowanie drukarki sieciowej
 27. Instalowanie pakietów
 28. Instalacja programów w środowisku tekstowym
 29. Konfiguracja menadżera apt-get
 30. Konfigurowanie Firewall w systemie Linux
 31. Uruchamianie usług sieciowych
 32. Przygotowanie do pracy serwera Telnet
 33. Przygotowanie do pracy serwera SSH
 34. Przygotowanie do pracy serwera DHCP
 35. Uruchomienie i korzystanie z usługi FTP
 36. Instalacja serwera FTP na przykładzie vsftpd w dystrybucji Ubuntu
 37. Konfiguracja serwera vsftpd
 38. Konfiguracja serwera FTP do obsługi użytkowników lokalnych
 39. Konfiguracja serwera FTP do obsługi użytkowników anonimowych
 40. Zapisywanie danych na serwerze przez użytkowników anonimowych
 41. Inne opcje konfiguracyjne serwera FTP
 42. Konfiguracja serwera poczty elektronicznej
 43. Uruchamianie usługi WWW
 44. Instalacja serwera WWW
 45. Konfiguracja serwera httpd
 46. Umieszczanie stron na serwerze WWW
 47. Konfiguracja serwera httpd do obsługi stron użytkowników lokalnych
 48. Blokowanie przeglądania zawartości katalogu
 49. Zmiana domyślnie uruchamianego pliku
 50. Przeglądanie logów serwera
 51. Automatyczne uruchamianie zadań
 52. Zarządzanie przydziałami dyskowymi
 53. Przydziały dyskowe użytkownika
 54. Testowanie przydziałów dyskowych użytkownika
 55. Przydziały dyskowe grupy użytkowników
 56. Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows
 57. Plik konfiguracyjny serwera Samba
 58. Przeglądanie zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba
 59. SERWERY - Podstawowe pojęcia związane z Active Directory
 60. Przygotowanie do instalacji Windows Server 2012
 61. Wymagania sprzętowe
 62. Konfiguracja serwera po instalacji
 63. Instalacja kontrolera domeny
 64. Zarządzanie kontami komputerów. Dodawanie komputerów do domeny
 65. Zarządzanie kontami użytkowników
 66. Uprawnienia dla Windows
 67. Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów
 68. Foldery macierzyste użytkowników
 69. Konfigurowanie roli serwera wydruku
 70. Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP
 71. Konfigurowanie serwera DNS
 72. Internetowe usługi informacyjne
 73. Konfigurowanie serwera FTP
 74. Konfigurowanie serwera WWW
 75. Kopie bezpieczeństwa do zarządzania danymi
 76. Zasady grup
 77. Monitorowanie pracy serwera
 78. Monitorowanie wydajności serwera
 79. Narzędzia do diagnostyki serwera
 80. Sieci wirtualne VPN - narzędzia dostępu zdalnego
 81. Zarządzanie serwerem za pomocą pulpitu zdalnego
 82. Metody ataków sieciowych
 83. Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe
 84. Rodzaje i dobór UPS sieciowego
 85. Archiwizacja zasobów sieciowych
 86. Konfiguracja Firewall w Windows Server 2012

 


*** Słownik wiedzy informatycznej ***