Uruchamianie systemu operacyjnego Windows

 

Składnik

Tryb wykonania

Wykonywane zadania

POST test (Power On Self Test)

BIOS

Sprawdzenie obecności i prawidłowości działania układów niezbędnych do działania komputera

 

BEEP

BIOS

Test pamięci RAM oraz test dysków twardych, jeżeli OK to pojedyńczy beep.

 

Program mieszczący się w głównym rekordzie rozruchowym (MBR)

16-bitowy tryb rzeczywisty

Czyta i ładuje sektory startowe partycji

Sektor startowy

16-bitowy tryb rzeczywisty

Czyta główny katalog. Żeby załadować Ntldr

Ntldr

16-bit. tryb rzeczywisty i 32-bit. tryb chroniony (uruchamianie stronicowania)

Czyta plik boot.ini, wyświetla menu startowe i ładuje Ntoskrnl.exe, Hal.dll oraz sterowniki urządzeń potrzebne do startu

Ntoskrnl.exe

32-bitowy tryb chroniony ze stronicowaniem

Inicjalizuje podsystem wykonawczy i uruchamia potrzebne sterowniki urządzeń, przygotowuje system do uruchomienia programów, uruchamia Smss.exe

Smss.exe

Aplikacja 32-bitowa

Ładuje podsystem Win32 oraz uruchamia proces Winlogon

Winlogon

Aplikacja 32-bitowa

Uruchamia zarządcy kontroli usług (SCM) i podsystem lokalnych zabezpieczeń (Lsass), następnie wyświetla okno logowania

Sernice control manager (SCM)

Aplikacja 32-bitowa

Ładuje i inicjalizuje sterowniki urządzeń uruchamianych automatycznie oraz usługi Win32