Prawo autorskie

Prawo autorskie weszło w życie w Polsce z dniem 07.01.1994 r. Oznacza to, że od tego dnia możemy odpowiadać przed sądem za złamanie tegoż prawa.

1. Najważniejsze ograniczenia wynikające z korzystania z licencjonowanego oprogramowania:

Należy sobie zdawać sprawę z tego, iż pożyczanie programów osobom trzecim jest również łamaniem prawa autorskiego jeśli nie zezwala na to umowa licencyjna, z którą należy się bezwzględnie zapoznać przed dokonaniem zakupu oprogramowania.

2. Najważniejsze korzyści wynikające z używania licencjonowanego oprogramowania:

Jeżeli posiadamy oprogramowanie z przed dnia 07.01.1994 r podlegamy amnestii, to znaczy że możemy używać tego programu jako właściciel stosując się do obecnych przepisów prawnych.

Aby można było sprawdzić oprogramowanie które chcemy zakupić udostępnia się programy za darmo. Są to programy typu shareware lub freeware

Shareware - programy za darmo umożliwiające sprawdzenie danego programu, jeśli program się podoba klientowi może kupić wersję komercyjną.

Programy tego typu posiadają pewne ograniczenia np.:
- Ograniczenie ilości uruchomień, np.  po  40 uruchomieniach programu nie można już uruchomić.
- Ograniczenie  czasowe np. program uruchamia się przez 30 dni
- Ograniczenie funkcji programu np. w programie graficznym nie można zapisać pliku.

 Freeware - są całkiem za darmo, nie posiadają ograniczeń.

 

3. Autoryzacja prac

Pisząc jakiś tekst, jak artykuł do gazetki szkolnej, rysując jakiś obrazek lub tworząc program jesteśmy ich autorami. Jako autorom przysługuje mam prawo do rozporządzania swoim dziełem (utworem). Prawo do dzieła jest dzielone na dwie części:

Najczęściej spotykanymi licencjami są:


Prawa autorskie zastrzeżone (c) EDULOG 2003-2007