Kliknij przycisk z wybraną literą...Poziom gry : łatwy trudny    

Możesz popełnić max. 8 błędów! Przy 9 błędach kończysz test.