Gra w życie

Gra w życie jest przykładem aparatu komórkowego. Została ona wymyślona przez J. H. Conwaya, matematyka. Odbywa się ona na siatce kwadratowej, gdzie każda komórka może być żywa lub martwa. Ich zachowaniem kierują następujące reguły:

Klikaj na komórki, aby zmienić ich stan z żywego na martwy i odwrotnie, klikaj na przyciski aby wykonać odpowiednią liczbę ruchów. Komórki martwe są reprezentowane przez małe ciemne kółeczka, zaś żywe — przez duże, jasnożółte.

  

     

pokaz z interwałem między ruchami


(C) Kod, opracowanie i autor: Aleksander Jankowski, za: [ajank].