FORMULARZ PROJEKTU


ImiÍ i nazwisko:

 

 
Klasa:

 

 
Data:

 

 
Temat projektu:

 

 
Program do wykonania pracy:

 

 
Zastosowanie programu:

 

 
Krůtki opis pracy:

 

 

 

 

 
Zastosowane opcje programu:

 

 

Opis wykonania pracy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosuj metodÍ "Krok po kroku " - opis w kolejnych punktach

Termin oddania pracy:

 

 
Pytania na zaliczenie:

 

 OCENA: