Tu opiszę polecenia znajdujące się w menu głównym programu Flash (file, view, edit...). Oto one:
File
Edit
View
Insert
Modify
Control
Libraries
Window
Help 

File

New Otwiera nowy plik
Open Wywołuje okno do otworzenia pliku
Open as library Otwiera bibliotekę z symbolami, grafiką, dźwiękami itp.
close Zamyka aktywny film
Save Zapisuje film do tego samego pliku.
Save As... Umożliwia zachowanie aktywnego filmu w innym pliku.
Revert
Import Umożliwia importowanie grafiki z innych formatów niż *.fla.
Export Movie Zapisuje film w innym formacie niż *.fla (najlepiej w *.swf)
Export Image Exportuje aktualną klatkę do pliku graficznego.
Publish setting Możliwość exportowania filmu do paru formatów naraz.
Publish Preview Podgląd pliku swf
Publish Konwertowanie do formatu SWF i kodu HTML
Page Setup Opcje wydruku
Print preview Podgląd wydruku
Print Drukowanie
Send... Wysyła aktualny film e-mailem w formacie *.fla
Preferences Opcje
Assistant... Opcje
Exit Zamyka program Flash .
 
Do góryEdit

Undo Cofnij
Redo Powtórz
Cut Wytnij
Copy Kopiuj
Paste Wklej
Paste in place Wkleja w oryginalne miejsce
Paste Special Możliwość wklejenia jako obrazek, film lub *.DIB
Clear Czyści zaznaczony obiekt
Duplicate Tworzy duplikat
Select All Zaznacza wszystko w danej klatce
Deselect All Odznacza wszystko w danej klatce.
Copy Frames Kopiuje klatkę
Paste Frames Wkleja klatkę
Edit Symbols Edytuj symbol
Edit Selected Edytuje zaznaczenie
Edit All Edytuje grupę.
Insert Object Wstawia element innej aplikacji.
Links
Obiekt Umożliwia edycję obiektów powstałych w innych aplikacjach.
 
Do góryView

Goto Umożliwia przełączanie się między scenami. First-pierwsza, Previous-poprzednia, Next-następna, Last-ostatnia. Ponadto wyświetla wszystkie sceny w danym filmie.
100% Zmienia skalę filmu, aby była widoczna w rzeczywistym wymiarze.
Show Frame Pokazuje całą klatkę.
Show all. Pokazuje całą powierzchnię sceny.
Outlines Pokazuje same linie, usuwa wypełnienia itp.
Fast Pokazuje już wypełnienia, ale linie nie są jeszcze gładkie.
Antialias Pokazuje wszystko jak należy, wypełnienia, gładkie linie itp.
Antialias Text To co wyżej ale obejmuje także tekst.
TimeLine Włącza i wyłącza listwę czasową
Work Area Zmniejsza obszar roboczy
Rulers Włącza i wyłącza linijkę
Grid Włącza i wyłącza siatkę.
Snap Wyrównuje narożniki
Show Snape Hints Chowa ... lub pokazuje etykietki
 
Do góryInsert

Convert to symbol... Konwertuje na symbol.
New symbol Tworzy nowy symbol
Layer Tworzy nową warstwę
Motion Guide Tworzy warstwę Motion Guide
Frame Tworzy nowe ujęcie
Delete frame Usuwa ujęcie
Keyframe Tworzysz ujęcie kluczowe, identyczne jak poprzednie
Blank Keyframe Tworzysz puste ujęcie kluczowe
Clear Frame Kluczowe ujęcie zamienia się w zwykłe (kontynuacja poprzedniego).
Creat Motion tween Tworzysz ścieżkę ruchu.
Scene Wstawiasz scenę
Remove Scene Usuwasz aktywną scenę
 
Do góryModify

Instance Modyfikujesz właściwości aktualnie zaznaczonego symbolu
Frame... Właściwości ujęcia - ramki
Layer... Właściwości warstwy
Scene... Właściwości sceny
Movie... Właściwości filmu - animacji
Font Czcionki
Paragraph Modyfikujesz margines itp.
Style Ustaw style
Text field Ustaw pole tekstowe
Transform
Arrange Ustawienie aranżacji
Surves
Frames Ramki
Trace bitmap... Jeżeli importujesz grafikę (np. gif, jpg), nie możesz zmieniać jej zawartości. Istnieje ona cała jako symbol. By to zmienić naciśnij Trace Bitmap.
Align... Modyfikujesz położenie symboli itp.
Group Zaznaczając parę elementów i używając tego polecenia tworzysz grupę.
Ungroup Operacja odwrotne od tworzenia grupy.
Break apart
 
Do góryControl

Play Odgrywa film bez jego otwierania w odzielnym oknie.
Rewind przewija na początek filmu (pierwsze ujęcie.)
Step Forward Przesuwa o klatkę do przodu
Step Backward Przesuwa o klatkę do tyłu
Test Movie Odgrywa film w nowym oknie.
Test Scene Odgrywa scenę
Loop Playback Po zakończeniu przerzuca do pierwszej klatki
Play All Scene Odtwarza cały film ze wszystkimi scenami, film jest też automatycznie eksportowany.
Enable Playback
Enable Button
Mute Sounds W czasie testów wyłącza dźwięk
 
Do góryLibraries

Button Biblioteka Przycisków
Button-Advanced Biblioteka check box itp.
Graphics Biblioteka grafiki
Movie Clips Biblioteka Clipów animowanych
Sounds Biblioteka dźwięków.
 
Do góryWindow

New Window Otwierasz nowe okno, a w nim aktualny film (teraz są dwa okna z dwoma identycznymi filmami.)
Arrange All Rozmieszczenie okien
Cascade Układa aktualnie otwarte fimy kaskadowo.
Toolbar... Tu możesz zdecydować jakie przyborniki mają być uruchomione, oraz czy ich ikony mają być duże czy małe.
Inspectors Inne informacje o obiektach, scenach, ujęciach.
Controller Menu dotyczące odgrywania filmu.
Colors Paleta kolorów.
Output Otwiera okno informujące o odwołaniu do innego urządzenia lub przeglądarki.
Generator Objects
Library Biblioteka symboli wykorzystywanych w aktualnym filmie.
Tu możesz przełączać się między otwartymi aktualnie filmami.
 
Do góryHelp

Flash Help Topic Tematy pomocy
Register Flash Rejestracja flasha
Flash Developers Center
Lessons Lekcje flasha
Samples Przykłady które są razem z programem
About Flash O programie
 
Do góry