Tworzenie prezentacji programu PowerPoint 2003 dla kiosku

 

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że trzeba było utworzyć interaktywną prezentację w celu wypromowania firmy lub produktu na konferencji, pokazie handlowym lub zjeździe? Dzięki nowej opcji programu Microsoft PowerPoint® 2002, można zwiększyć możliwości pracy interaktywnej z prezentacją, ustawiając efekt animacji na odtwarzanie tylko po kliknięciu określonego elementu przez osobę odwiedzającą kiosk. Można na przykład zaproponować osobie odwiedzającej kiosk, aby wybrała jakiś obiekt do kliknięcia, a następnie, w zależności od tego, który obiekt zostanie kliknięty, następuje przejście do różnych fragmentów prezentacji w celu przekazania określonych informacji. Prezentacje interaktywne często bardziej przykuwają uwagę osób odwiedzających kiosk niż prezentacje wykonywane po prostu zgodnie z ustalonym chronometrażem.

 PROGRAMOWANIE KIOSKU

Prezentację uruchamianą w kiosku można ustawić w taki sposób, aby automatycznie powracała do pierwszego slajdu po obejrzeniu przez osobę odwiedzającą całej prezentacji lub jeśli prezentacja była nieaktywna przez pewien czas. Dzięki temu nadzorowanie kiosku nie jest konieczne.

W tym artykule wyjaśniono, jak w prezentacji ustawiać animacje, które będą odtwarzane tylko po kliknięciu określonego obiektu przez osobę odwiedzającą kiosk. Jest to tylko jeden z elementów interaktywnych, o które można wzbogacić prezentację dla kiosku; istnieją jeszcze inne elementy, które można dodawać do prezentacji, a przy tym można określić, jak wielki wpływ osoby odwiedzające kiosk mogą mieć na przebieg prezentacji.

Przed rozpoczęciem pracy

Wykonaj poniższe kroki w celu utworzenia własnej animacji, która będzie odtwarzana tylko po kliknięciu określonego obiektu.

Krok 1: dodawanie efektu animacji do pola tekstowego

Najpierw warto dodać efekt animacji do pola tekstowego w prezentacji przykładowej. Gdy osoba odwiedzająca kiosk kliknie określony obiekt, animacja zostanie odtworzona.

 1. Otwórz prezentację przykładową w programie PowerPoint 2002, wyświetl wszystkie elementy prezentacji, a następnie obejrzyj podgląd pokazu slajdów.
 2. W widoku normalnym, na karcie Slajdy zaznacz slajd 2.
 3. W menu Wstaw kliknij polecenie Pole tekstowe, kliknij w dowolnym miejscu na slajdzie 2, a następnie wpisz tekst Sporty wodne.
 4. Kliknij nowe pole tekstowe zawierające słowa „Sporty wodne”, a następnie w menu Pokaz slajdów kliknij polecenie Animacja niestandardowa.
 5. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij przycisk Dodaj efekt, wskaż polecenie Wejście, a następnie kliknij opcję Przylot.
 6. Zanim przejdziesz do kroku 2, wyświetl podgląd animacji, klikając przycisk Odtwórz w okienku zadań Animacja niestandardowa.

Krok 2: wyznaczanie obiektu odtwarzającego animację  

Po dodaniu efektu animacji do nowego pola tekstowego, należy wyznaczyć obiekt, który użytkownik może kliknąć w celu odtworzenia animacji podczas pokazu slajdów.

 1. Jeśli nie jest wyświetlane okienko zadań Animacja niestandardowa, kliknij polecenie Animacja niestandardowa w menu Pokaz slajdów
 2. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij efekt animacji dla nowego pola tekstowego, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Chronometraż.
 3. Kliknij przycisk Wyzwalacze.
 4. Wybierz opcję Uruchom efekt przy kliknięciu:, a następnie wybierz z listy opcję „sporty_L”. Spowoduje to ustawienie niebieskiej ikony o nazwie „sporty wodne” na slajdzie 2, której kliknięcie przez osobę odwiedzającą spowoduje odtworzenie efektu animacji. Kliknij przycisk OK.
 5. Zanim przejdziesz do kroku 3, w okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij przycisk Pokaz slajdów, a następnie na slajdzie 2 kliknij niebieską ikonę o nazwie „sporty wodne”, aby zobaczyć, jak ta ikona działa, gdy animacja pola tekstowego jest odtwarzana podczas pokazu slajdów. Po wyświetleniu wszystkich slajdów, zakończ pokaz i powróć do prezentacji.

Krok 3: tworzenie prezentacji samouruchamiającej się

Ostatnim etapem przygotowania prezentacji do uruchamiania w kiosku jest przekształcenie jej w prezentację samouruchamiającą się, tak aby nie było konieczne ciągłe jej nadzorowanie. W tym celu do wzorca slajdu trzeba dodać przyciski akcji, a następnie określić prezentację jako pokaz slajdów dla kiosku. Przyciski akcji pozwolą osobom odwiedzającym kiosk na przechodzenie między slajdami prezentacji samouruchamiającej się, a ustawienie do pracy w kiosku spowoduje, że po osiągnięciu przez osobę odwiedzającą ostatniego slajdu prezentacja przejdzie do pierwszego slajdu; powrót do pierwszego slajdu nastąpi również wtedy, gdy po wybraniu slajdu ręcznie prezentacja będzie bezczynna przez co najmniej pięć minut.

Dodawanie przycisków akcji do slajdów

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij polecenie Wzorzec slajdów.
 2. W menu Pokaz slajdów wskaż polecenie Przyciski akcji i kliknij polecenie Przycisk akcji: Wstecz lub Poprzedni. Kliknij w miejscu, w którym przycisk ma się znajdować na wzorcu, a następnie w oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK. Ten przycisk umożliwi osobom odwiedzającym wyświetlanie poprzedniego slajdu w prezentacji.
 3. W menu Pokaz slajdów wskaż polecenie Przyciski akcji, a następnie kliknij polecenie Przycisk akcji: Do przodu lub Następny. Kliknij w miejscu, w którym przycisk ten ma się znajdować na wzorcu, a następnie w oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK. Ten przycisk umożliwi osobom odwiedzającym wyświetlanie następnego slajdu w prezentacji.
 4. Na pasku narzędzi Widok wzorca slajdów kliknij przycisk Zamknij widok wzorca.

Uwaga   Przyciski akcji można dostosować, klikając prawym przyciskiem myszy każdy z nich, a następnie klikając polecenie Formatuj Autokształt.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wzorców i przycisków akcji, zajrzyj do Pomocy programu PowerPoint 2002.

Przygotowywanie pokazu dla kiosku

 1. W menu Pokaz slajdów kliknij polecenie Przygotuj pokaz.
 2. W oknie dialogowym Przygotuj pokaz kliknij pole wyboru Przeglądany jako kiosk (pełny ekran). Ustawienie to powoduje również ograniczenie możliwości modyfikowania prezentacji przez użytkowników. Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Pokaz slajdów, znajdujący się w lewym dolnym rogu okna programu PowerPoint, aby wyświetlić podgląd zmian wprowadzonych w prezentacji przykładowej.

Uwaga   Należy zauważyć, że w prezentacji przykładowej ikona o nazwie „sporty zimowe” jest również ustawiona jako element sterujący efektem animacji.