DIAGNOSTYKA SIECI

 

1. CMD: ipconfig /all

 

Wynik:

DHCP Właczone? Tak lub Nie: ……………………………………...

Autokonfiguracja włączona? Tak lub Nie: …………………..

Adres IP:(musi być jakiś wpis) – 0.0.0.0 – dublowanie adresu lub brak łączności z kartą

Maska podsieci:………………………………… . . . . . . . . .…………

Brama domyslna:………………………………. . . . . . . . . .……………

Serwer DNS:………………………………………. . . . . . . . . .………….

 

Wynik: Jeżeli są widoczne jakieś wpisy tzn. że karta i konfig sieci jest OK

 


 

2. CMD: tracert URL
wynik:
jeżeli są wpisy to OK, brak to brak połączenia od bramy do ADSL lub dalej

 


 

3. CMD: tracert 192.168.1.1
wynik:
jeżeli jest wpis to znaczy, że sieć do routera jest OK

 


 

4. Diagnoza za pomocą polecenia PING

CMD - polecenie

Wynik pozytywny

Wynik negatywny

Uwagi

ping www.sejm.gov.pl

koniec testu, DNS ok

badaj dalej ping.2

 

ping 127.0.0.1

brak awarii stosu TCP

Preinstal. TCP, aż ok

dalej ping.3

ping 192.168.1.1

 

Preinstal. Kartę, sprawdzić kable, router

Na ogół zawieszony router.
Diody nie migają

ping ‘adres z sieci’

Jeżeli plus - to uszkodzony Router

kable, switch, hub

 

 

Limit czasu wygaśnięcia (TTL) upłynął podczas tranzytu

Ten komunikat o błędzie oznacza, że liczba wymaganych przeskoków przekracza limit czasu wygaśnięcia (Time to Live, TTL). Powiększ okres TTL za pomocą parametru ping-i. Może powstać pętla routingu. Użyj polecenia tracert, aby zobaczyć, czy błędnie skonfigurowane routery spowodowały pętlę routingu.

Host docelowy jest nieosiągalny

Ten komunikat o błędzie oznacza, że nie istnieje żadna trasa lokalna ani zdalna do hosta docelowego, ani na hoście wysyłającym ani na routerze. Rozwiąż problem z hostem lokalnym lub tabelą routingu routera.

Upłynął limit czasu żądania

Ten komunikat o błędzie oznacza, że komunikaty odpowiedzi echa nie zostały odebrane w czasie ustalonego limitu czasu (domyślny jest limit czterech sekund). Użyj polecenia ping -w do zwiększenia tego limitu.

Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta

Ten komunikat o błędzie oznacza, że nazwa hosta docelowego nie może zostać rozpoznana. Zweryfikuj nazwę i dostępność serwerów DNS lub WINS.

 


 

Sprawdzanie zabezpieczeń IP Security
Chociaż używanie zabezpieczeń IPSec może zwiększyć obronność sieci, jednak używanie IPSec może także utrudniać zmiany w konfiguracji sieci lub rozwiązywanie problemów. W niektórych przypadkach zasady IPSec wymagają bezpiecznej komunikacji na komputerze z systemem Windows XP Professional, a wymagania te mogą utrudniać łączenie się ze zdalnym hostem. Jeżeli zabezpieczenia IPSec są zaimplementowane lokalnie, możesz wyłączyć usługę Usługi protokołu IPSEC w przystawce Usługi.

 


 

5. Jeżeli powyższe diagnozy są w miarę poprawne, a połączenie sieciowe nie funkcjonuje poprawnie, to prawdopodobnie zostały uszkodzone pliki systemu odpowiedzialne za połączenie lub ich nie ma.

 

Uruchom > sfc /scannow